Terminologie

Tang Soo Do : Naam van de door ons beoefende gevechtsvorm (Letterlijk; weg van de hand van Tang, een Chinese dynastie)
Moo Duk Kwan : Naam van de internationale organisatie (instituut der krijgskunde)
Soo Bahk Do : Zeer oude naam van de gevechtskunst
Kwan Jang Nim) : Grootmeester
Sa Bum (Nim) : Meester, instructeur (4e dan of hoger)
Kyo Sa (Nim) : Leraar (1e t/m 3e dan)
Nim : Een term, respect uitdrukkend zoals bv. mijnheer op edelachtbare
Sun Beh : Oudere Tang Soo Do beoefenaar
Hu Beh : Jeugdige Tang Soo Do beoefenaar
Dan : Graad, vanaf zwarte (donker-blauwe) band
Kûp : Graad, gekleurde banden tot zwarte band
Ko dan Ja : Dan drager (4e dan of hoger)
You Dan Ja : Dan drager (1e t/m 3e dan)
You Kûp Ja : Kûp drager
Dojang : Trainingsruimte
To Bok : Trainingskleding
Tti : Band
Kuk Gi : Nationale vlag van Korea
Kwan Gi : Vlag van een Tang Soo Do school
Ki Cho : Basis
Pyung Ahn : Vrede en vertrouwen
Hyung : Vorm, patroon
Tae Ryun : Sparring
Ho Sin Sul : Zelfverdediging
Soo Ki : Handtechnieken
Jok Ki : Voettechnieken
Mahk Ki : Blokking, afweer
Kong Kyuk : Aanval
Cha Ki : Schop, trap
Ki Hap : Schreeuw
Kamsahamida : Dank u wel
(top)
Tellen
Tellen tot 10 : Ha Na, Tul, Set, Net, Ta Sot, Yo Sot, Il Gop, Yo Dol, Ah Hope, Yohl
1ste tot 10e : Il, I, Sam, Sa, Oh, Yuk, Chil, Pal, Ku, Sip
(top)
Basisstanden (Ki Cho Ja Seh)
Chun Bi Ja Seh : gereedhouding stand
Chun Gul Ja Seh : voorwaarts leunende stand (lange stand)
Hu Gul Ja Seh : achterwaarts leunende stand
Ki Ma Ja Seh : paardezit stand (voeten wijzen naar voren)
Sa Ko Rip Ja Seh : zijwaartse stand (voeten wijzen diagonaal naar buiten)
Kyo Cha Rip Ja Seh : kruisbeen stand
Han Bal Seo Ki Ja Seh : kraanvogel stand
(top)
Posities
Ha Dan : Laag
Chun Dan : Midden
Sang Dan : Hoog
Ahp : Voor
Yup : Zij
Dwi : Achter
O Rin Jok : Rechts
Wen Jok : Links
(top)
Commando’s tijdens een training
Cha Ryot : Attentie
Kyung Rye : Groeten, buigen
Chun Bi : Gereed staan
Si Jak : Begin, start
Pa Ro : Terug in aanvangshouding
Shio : Rust
Tora : Draaien
Dwi Ro Tora : 180 graden draaien
(top)
Handtechnieken (Soo Ki)
Chung Kwon : Vuiststoot (voorzijde)
Kap Kwon : Bovenzijde vuist (knokkelslag)
Kwon Do : Hamervuist (zijkant van de vuist)
Soo Do : Meshand
Yok Soo Do : Binnenzijde meshand
Kwan Soo : Speerhand
Chang Kwon : Handpalm
Pal Kûp : Elleboog
(top)
Voettechnieken (Jok Ki)
Ahp Cha Gi : Voorwaartse trap, met de bal van de voet
Yup Cha Gi : Zijwaartse trap
Bal Deung Cha Gi : Wreeftrap
Ahneso Pahku Ro Cha Gi : Circulaire binnen naar buitenwaartse trap
Pahkeso Ahnu Ro Cha Gi : Buiten naar binnenwaartse trap (kan gestrekt of gebogen)
Dwi Cha Gi : Achterwaartse trap
Tull Ryo Cha Gi : Voorwaartse naar binnen gerichte hoektrap, met de bal van de voet
Dwi Tull Ryo Cha Gi : Achterwaartse ingedraaide hieltrap (kan ook met de zijkant van de voet)
Mu Rup Cha Gi : Kniestoot
Pit Cha Gi : Diagonale binnen/buitenwaartse hoektrap met de bal van de voet
Yup Hu Ri Gi : Zijwaartse hoek/hieltrap
Ahp Podo Oll Ri Gi : Voorwaartse opzwaaiende trap met gestrekt been
Yup Podo Oll Ri Gi : Zijwaartse opzwaaiende trap met gestrekt been
Yup Podo Cha Gi : Zijwaartse trap
Ahp Mi Ro Cha Gi : Voorwaartse duwtrap
I Dan Cha Gi : Gesprongen trap (b.v. Dwi-, Ahp-, Yup I Dan Cha Gi etc.)